hindu community center of knoxville

Log in

Upcoming events

  • 03/10/2019
  • 12/08/2019
  • 10 sessions
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Bhajan: 5:00 PM
  Aarti: 7:00 PM
  Mahaprasad: 7:30 PM


  Sponsors
  Shah Family

  To sponsor next Shreenathji Bhajan Sandhya (2nd Sunday of the month), contact temple at 865-988-3820

  • 03/20/2019
  • 5:30 PM - 9:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Holi - fagan sud purnima

  Katha:  5:30 pm to 7:00 pm

  Aarti: 7:00 pm

  Dinner: 7: 30 pm

  Holika Dahan: 7:45 pm

  SPONSORS

  Sushilaben and Rajendrabhai Patel

  Sathyanaran Katha takes place every Purnima (full-moon) day.  • 03/24/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 04/07/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 04/19/2019
  • 5:30 PM - 7:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  chaitra sud purnima - hanuman jayanti

  Katha:  5:30 PM to 7:00 PM

  Aarti: 7:00 PM

  Mahaprasad: 7:30 PM

  SPONSORS


  Sathyanaran Katha takes place on every Purnima (full-moon) day.


  • 04/20/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Dr.Madhan & Sasura Mohan.
  Drs.Raj & Gayathri Baljepally.
  Drs.Vivek & Aruna Venkatesh.
  Dr.Srinivas & Shailaja Chinta.
  Drs.Ram & Nalini Samavedi.
  Mr.Sarma & Dr.Srilatha Chilukuri.


  • 04/28/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 05/05/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 05/18/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Drs.Saji Gopinath & Sudha Nair.
  Drs.Sanjay & Manisha Thakur.
  Drs.Amit & Bhavna Vora.
  Drs.Suresh & Sangeetha Kodoth.
  Dr. Pragnesh & Juhi Patel.


  • 05/26/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 06/02/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 06/15/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Dr.Maran & Aruna Maran.
  Mr.Chandra & Subha Sastry.

  • 06/23/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 07/07/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 07/20/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Mrs. Padma Venkatesan.
  Dr. Sudarshan & Latha Doddabele.
  Mr. Muralidaran & Sita Muralidaran.

  • 07/28/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 08/04/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 08/04/2019
  • 4:30 PM
  • 08/11/2019
  • 7:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  • 08/17/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Mr.Trichur Mani & Saraswati Subramanian.

  • 08/25/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 09/01/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 09/21/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Mr. Radhakrishnan & Sudha Radhakrishnan.
  Mr.Poovin & Sagree Pillai.
  Mr.Venkoba Rao & Sheila Venkoba Rao.

  • 09/22/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 10/06/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 10/19/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Dr.Suresh & Priya Suresh.
  Mr.Murali Nair & Dr. Lekshmi Seemanthini.

  • 10/27/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 11/03/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 11/16/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Mr.Kishan & Usha Motheramgari.
  Mr.Sharma & Neelima Gorti.
  Mr.Murthy & Sarada Akula.
  Mr.Srinivas & Madhavi Paladugu.
  Mr.Sriram & Radha Sriram.

  • 11/24/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 12/01/2019
  • 3:30 PM - 8:00 PM
  • Hindu Community Center of Knoxville


  Get Together: 3:30 pm
  Bhajan: 4:30 pm
  Aarti: 7:00 pm
  Mahaprasad: 7:30 pm
  • 12/22/2019
  • 10:30 AM - 12:00 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville

  Havan: 10:30 am - 12:00 pm
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Havan takes place on every 4th Sunday of the Month

  • 12/31/2019
  • 9:30 AM - 12:30 PM
  • Hindu Community Center, Knoxville
  Abhishekam: 9:30 am
  Aarti: 12:00 pm (noon)
  Mahaprasad: 12:30 pm


  Everyone is invited to take part in this very auspicious event.

  Sponsors

  Mr.Rao & Lakshmi Arimilli.

Past events

03/17/2019 Ekal Vidyalaya's Annual Bollywood Music Fundraiser
03/16/2019 Balaji Abhishekam - March
03/10/2019 Pooja - 2nd Sunday - March
03/04/2019 Maha Shivaratri
03/03/2019 Bhajan Sandhya - March
02/24/2019 Havan - 4th Sunday - February
02/19/2019 Satyanarayan Katha
02/16/2019 Balaji Abhishekam - February
02/03/2019 Saraswati Poojan
01/27/2019 Havan - 4th Sunday - January
01/19/2019 Satyanarayan Katha - January
01/19/2019 Balaji Abhishekam - January
01/06/2019 Bhajan Sandhya - January
01/01/2019 Ganesh Pooja
12/23/2018 Havan - 4th Sunday - December
12/22/2018 Satyanarayan Katha - December
12/15/2018 Balaji Abhishekam & Gita Jayanti - December
12/09/2018 Havan - 2nd Sunday - December
11/25/2018 Havan - 4th Sunday - November
11/23/2018 Satyanarayan Katha - Dev Diwali - November
11/20/2018 Tulsi Vivah
11/17/2018 Balaji Abhishekam - November
11/11/2018 Jalaram Jayanti
11/08/2018 Annakut
11/07/2018 Diwali - Lakshmi Pooja - Chopda Poojan
11/05/2018 Dhanteras
11/01/2018 Greater Knoxville Hospitality Trade Show & Bollywood Musical Night
10/28/2018 Havan - 4th Sunday - October
10/27/2018 Karwa Chauth
10/23/2018 Satyanarayan Katha - Sharad Purnima - October
10/20/2018 Balaji Abhishekam - October
10/13/2018 Free Flu Shots
10/09/2018 Navaratri 2018
10/07/2018 Bhajan Sandhya - October
09/30/2018 Havan - 5th Sunday - September
09/26/2018 Shraddh
09/24/2018 Satyanarayan Katha - September
09/15/2018 Shaam-e-Mauseeqi (Musical Event)
09/15/2018 Balaji Abhishekam - September
09/13/2018 Ganesh Chaturthi
09/12/2018 Hartalika Teej
09/09/2018 Bhajan Sandhya
09/08/2018 Fundraiser Lunch for KERALA Flood Relief
09/03/2018 Shree Krishna Janma Mahotsav
08/31/2018 Nag Panchami
08/26/2018 Satyanarayan Katha - Rakshabandhan - August
08/26/2018 Havan - 4th Sunday - August
08/23/2018 Shiv Rudraksh Katha and Shiv Charitra
08/20/2018 Shrimad Bhagwat Katha (Hindi)
08/18/2018 Balaji Abhishekam - August
08/12/2018 Bhajan Sandhya
07/27/2018 Satyanarayan Katha - Guru Purnima - July
07/22/2018 Havan - 4th Sunday - July
07/21/2018 Balaji Abhishekam - July
07/01/2018 Bhajan Sandhya
06/28/2018 Satyanarayan Katha - June
06/22/2018 Pranpratishtha Mahotsav
06/02/2018 Balaji Abhishekam - Temple Anniversary
05/29/2018 Satyanarayan Katha - May
05/27/2018 Havan - 4th Sunday - May
05/19/2018 Balaji Abhishekam - May
04/30/2018 Satyanarayan Katha - Buddha Jayanti - April
04/22/2018 Havan - 4th Sunday - April
04/14/2018 Balaji Abhishekam - April
03/31/2018 Satyanarayan Katha - Hanuman Jayanti - March
03/25/2018 POSTPONED: Kite Flying Festival
03/25/2018 Ramnavami - Chandi Havan
03/18/2018 Chaitra Navaratri
03/17/2018 Balaji Abhishekam - March
03/04/2018 EKAL Vidyalaya Foundation
03/01/2018 Satyanarayan Katha - Holi - March
02/25/2018 Havan - 4th Sunday - February
02/17/2018 Balaji Abhishekam - February
02/13/2018 Maha Shivaratri
01/31/2018 Satyanarayan Katha - Maghi Purnima - January
01/28/2018 Saraswati Poojan
01/20/2018 Balaji Abhishekam - January
01/14/2018 2nd Sunday Pooja - Makarsankranti
01/13/2018 Pongal
01/02/2018 Satyanarayan Katha - Poshi Purnima - January


Call Us
Office: +1 (865) 988-3820

Address:
8580 Hickory Creek Rd,
Lenoir City, TN 37771

Powered by Wild Apricot Membership Software